Myszy

Aarnikotka Rodentry

Hodowla skupiona na myszach ras short hair/short hair satin oraz dominant hairless, ale bywają też pozostałe. Główne grupy hodowlane to odmiany z grup self, tan&fox oraz shaded&pointed.

x

x


From MouseHouse

Nasza hodowla zajmuje się obecnie głównie gamą rudości w odmianach fuzz, astrex, krótko i długowłosych. W planach mamy rozwinięcie o fuzz tan. Naszym priorytetem jest hodowla zdrowych i silnych myszy w typie wystawowym, oraz „utrzymanie przy życiu niektórych odmian barwnych”.

x


Halmaus

Hodowla Halmaus powstała w 2009. Obecnie mieści się w podwrocławskim Kiełczowie. Od początku hodowli skupiamy się na grupie shaded oraz myszkach blue i black. W ramach rozwoju wprowadzone zostały również odmiany splashed i tricolor. Od pierwszych dni zauroczyły nas myszki long hair i takie linie doskonalimy, ale obecnie w hodowli znajdują się praktycznie wszystkie rasy poza myszkami hairless.

x


Little Foot Mousery


Mohanah

Hodowla zajmuje się głównie odmianami:

  • grupa marked: splashed, tricolor
  • grupa shaded: siamese, himalayan, burmese, colorpoint, reverse
  • grupa self: pew, bew, bone, beige, blue, black

Rasa wiodąca to short hair, zdarzają się astrex i fuzzy. Hodowla prowadzi selekcję pod kątem zdrowia, charakteru i wyglądu myszy w typie wystawowym.


MonAdi

Główna rasa którą prowadzimy to short hair, w przyszłości chcemy poszerzyć również o hairless i satin.

Zajmujemy się głównie odmianami:

  • grupa marked: roan, merle
  • grupa shaded: siamese, himalayan, colorpoint
  • grupa self: pew, bew, beige, blue, black
  • grupa ticked: agouti

Dbamy o to by nasza hodowla była zdrowa a dobierając myszy dążymy do idealnego typu i wyglądu wystawowego.


Moonlight Mousery


Mystic Forest

Nasza hodowla zajmuje się myszami krótko i długowłosymi z grupy self, tan&fox i ticked. Naszym celem jest uzyskanie długowiecznych, zbliżonych do ideału i zgodnych ze standardem myszy, które będą cieszyć swoich właścicieli urodą, zdrowiem i temperamentem.


Paradox

Hodowla Paradox mieści się w Kędzierzynie-Koźlu i zajmuje się myszami ras short hair/short hair satin, w odmianach: pink eyed white, silver agouti, siamese seal point, siamese blue point, blue burmese oraz black/blue banded.


Pink Mouse

Hodowla zajmuje się głównie rasą short hair , w przyszłości chce poszerzyć o short hair satin i astrex. Hodowla prowadzi selekcję pod kątem zdrowia, charakteru i wyglądu myszy w typie wystawowym.


Ray’s Rodents

Zajmujemy się myszami krótko- i długowłosymi rasy rosette i astres, okazjonalnie dominant hairless, głównie w kolorach z grupy self (z preferencją na pink-eyed), splashed i tricolor. Dodatkowo czasem pojawiają się mioty z grupy tan i fox oraz marked (brindle i hereford). Skupiamy się na hodowaniu zdrowych i silnych myszek, z dobrym temperamentem, w typie show.


RodentBall

x

x

x


RodentLove


Shaggy Mouse

Prowadzimy głównie odmiany:

  • grupa self: red, fawn, bew, pew
  • grupa marked: trikolor, broken w odcieniach czekolady

Docelowo odmiany chciałbym prowadzić na myszkach long hair, long hair astrex. Hodowla prowadzona jest z zaangażowaniem i pasją. Ukierunkowana na poprawę typu, zdrowe i dobrane pod behawior myszy.


Wilmo

Hodowla Wilmo zajmuje się odmianami krótkowłosymi, self i broken. Skupiamy się na gamie czerni, brązów i rudości, ale naszą prawdziwą pasją i powołaniem jest wyhodowanie dobrego recesywnego bandedu. Skupiamy się na odporności i długości życia naszych linii. W przyszłości zamierzamy powrócić do hodowania myszarek leśnych, od których wszystko się zaczęło.